Tříselná kýla - hernia inguinalis

Co je tříselná kýla?

Jedná se o stav, kdy se vychlipuje část pobřišnice tříselným kanálem do podbřišku a ev. dále do skrota u chlapce. Obsahem kýly bývá část tenkého střeva, omentum, neboli předstěra, u děvčat někdy i vaječník. U dětí se jedná prakticky vždy o stav vrozený.

Jak poznáme tříselnou kýlu?

Již rodiče sami pozorují různě velkou bulku, nebo zduření v třísle dítěte. Ta se objevuje hlavně večer a po námaze, při zvýšení nitrobřišního tlaku, při křiku, nebo pláči děcka. Ráno ji většinou nepozorujeme. Nebývá bolestivá, pokud nedojde k nějaké komplikaci. Časem se kýla zvětšuje a zasahuje až do šourku u chlapců a do stydkého pysku u děvčat.Kýlu lze někdy zaměnit s hydrokelou, se zánětem lymphatické uzliny a nebo s nesestouplým varletem.

Jaký je výskyt tříselné kýly?

Tato kýla se vyskytuje častěji u chlapců než u děvčat. Také se častěji vyskytuje na straně pravé.

Je tříselná kýla nebezpečná?

Tříselná kýla je nebezpečná. Je nebezpečná v jakémkoliv věku. Nebezpečí spočívá v možnosti uskřinutí (inkarceraci) jejího obsahu. Při uskřinutí nelze obsah kýlního vaku vpravit zpět do dutiny břišní. Zhoršuje se prokrvení uskřinuté střevní kličky. Nedojde-li k chirurgickému zákroku, podléhá uskřinutá klička postupně nekróze se všemi dalšími důsledky tohoto stavu.

Proč se tříselná kýla operuje?

Tříselnou hernii operujeme, abychom upravili poměry v krajině tříselného kanálu k normálnímu stavu a zamezili komplikacím, tedy hlavně abychom zamezili inkarceraci obsahu kýly se všemi negativními důsledky tohoto stavu.

Je možné obejít se bez operace?

Prakticky to možné není. Tříselná kýla se konzervativně neléčí a naděje na spontánní úpravu není. Tříselná kýla se léčí chirurgickým zákrokem.

Kdy operovat tříselnou kýlu?

Jestliže dochází k uskřinutí kýly, je nutné operovat bez prodlení. Nevzniká-li tato komplikace, operujeme nejlépe mezi 2-5 rokem věku dítěte.

Souhrn:

Tříselná hernie je poměrně závažné onemocnění dětského věku. Je nebezpečná možností uskřinutí kýlního obsahu. Léčba je pouze chirurgická. Operujeme vždy v celkové anestézii, ale hospitalizace nutná není. Téměř bezprostředně po operaci je možné propustit dítě s rodiči domů.