Celková anestézie v chirurgické ambulanci

Vyjádření anesteziologa orientovaného na annestezii v dětském věku:

V praxi se setkáváme s mnoha dětmi indikovanými k drobnému chirurgickému zákroku v celkové anestezii. V nemocnicích jsou tyto výkony prováděny při několikadenní hospitalizaci.

Pro dětské pacienty je většinou hospitalizace větší zátěží než samotný operační zákrok. Vytržení z rodinného prostředí a odloučení od matky vyvolává značně zápornou emotivní reakci dítěte, u matky pak nejistotu a obavy.

Ve vyspělém světě si jednoznačně razí cestu trend provádět maximum zákroků u dětí ambulantně. Moderní anestezie poskytnutá erudovaným anesteziologem nepředstavuje pro malého pacienta žádné výrazné riziko, matka je přítomna u svého dítěte až do okamžiku úvodu do celkové anestezie a při probouzení je to opět ona, koho dítě vnímá jako prvního. Není tak narušen kontakt mezi matkou a dítětem a dítěti zůstává příznivější vztah ke zdravotnickému zařízení.

Předpokladem ambulantních operačních výkonů v celkové anestezii je erudovaný anesteziolog mající zkušenosti s dětskými pacienty a stejně tak erudovaná anesteziologická sestra. Dalším samozřejmým předpokladem je veškeré vybavení pro vedení anestezie včetně moderního přístrojového vybavení. Zajištění pacienta je plně srovnatelné s jakýmkoliv lůžkovým zařízením, podle charakteru výkonu a věku pacienta je anestezie vedena inhalačně nebo intravenózně s použitím obličejové masky nebo se zajištěním dýchacích cest intubací nebo s použitím laryngeální masky.

Pokroky ve farmakologii umožnily používání takových anestetik, která se velmi rychle z organizmu eliminují a umožňují propuštění pacienta do péče rodičů v bdělém stavu a s úplným návratem obranných reflexů dětského pacienta.

Nikdo neposkytne dítěti lepší péči než vlastní matka.

MUDr. Roman Baláž

anesteziolog